חצר כושר

ביצוע 'חצר כושר', תאורת חוץ ותאורה לאנדרטה.
ניהול התכנון, תאום הביצוע ופיקוח צמוד בכל שלבי הביצוע.

1
1
2
2
3
3
4
4