חדר ישיבות

חדר ישיבות מועצה איזורית כפר שמריהו
ניהול התכנון, תאום הביצוע ופיקוח צמוד בכל שלבי הביצוע.

1
1
2
2