פיקוח בבניה ובקרת איכות

למשרד 'מאיק מהנדסים בע"מ' מומחיות ממוקדת בתחומי הפיקוח, בקרת-איכות והבטחת-איכות בבניה עבור פרויקטים מגוונים ומורכבים.
למשרד ניסיון רב שנים, הסמכה ומוניטין איכותי בניהול תהליכי פיקוח ובקרת-איכות מדוייקים ויעילים, ואחריות כוללת תוך כדי הקפדה על עמידה בלוחות-זמנים ותקציב הפרויקט.
במהלך השנים ייצג המשרד וניהל בהצלחה תהליכי פיקוח ובקרת-איכות עבור פרויקטים ציבוריים ופרטיים בישראל, ייצוג חברות אמריקאיות לעמידה בתקנים, ופיקוח על פרויקטים עבור חברות זרות בישראל.
במסגרת שירותי המשרד לתחום בקרת-האיכות והפיקוח:

  • בדיקת כדאיות לפרויקט (GO NO GO): הערכות כדאיות תקציבית לפני יציאה לפרויקט בניה, בקרה תקציבית ואומדני כספים לאורך כל שלבי הביצוע.
  • תכנון הפרויקט, תכנון האיכות ותקנים: הכנת לוחות-זמנים לפרויקט, עדכונם ומעקב אחריהם, תכנון תקציבי ואומדן-כספי. החברה עובדת על-פי ספר נהלים ושיטת עבודה יסודית ומוכחת.
  • ליווי קבלת אישורים והיתרים לבניה: החברה יוצרת ומלווה את הקשר מול גורמי האישור והפיקוח ומהווה את הגורם המקשר בין הלקוח לגורמים השונים המעורבים בפרויקט.
  • פיקוח ביצוע ובקרת-איכות בפועל: פיקוח על הביצוע של קבלני הביצוע לפרויקט, פיקוח לנושא עמידה בלוח-הזמנים עד לסיום הפרויקט. עריכת דו"חות סטאטוס ללקוח ותיאום מול קבלנים. איתור חריגים וסטיות בלוח-הזמנים והתקציב והמלצות לפעולה. תאום ומעקב אחר רכישת חומרים ואספקתם. ליווי ופיקוח צמוד באתר הפרויקט.
  • פיקוח שלב הגמר וחשבונות ('כמאות'): ניהול פיננסי ואדמיניסטרטיבי, כולל חשבונות היזם, מעקב תקציבי, ניהול משא-ומתן וטיפול בענייני בנקים ומימון עד לשלב הגמר. מדידה ואישור של כמויות ושל חשבונות הקבלנים והמתכננים.
  • פיקוח ובקרת-איכות לפרויקטים בתקנים אמריקאים ובינלאומיים: 'מאיק מהנדסים בע"מ מוסמכים' quality control מטעם חיל ההנדסה האמריקאי.
  • פיקוח בדק-בית לאחר מסירה: קביעת הסטנדרטים לסיום הפרויקט ומעקב אחר ביצועם. פיקוח אחר בדק-בית בסיום הפרויקט ולאחר מסירתו למציאת ליקויים בבניה.