ניהול פרויקטים

משרד 'מאיק מהנדסים בע"מ' מאפשר ללקוחות המשרד, חבילת שירותים מקיפה תחת קורת גג אחת ומהווה one stop shop עבור לקוחותיה לעניין ניהול הפרויקטים .
ניהול פרויקט באופן מקצועי מביא לתוצאה איכותית ומסייע בחיסכון בזמן ובמשאבים. הניסיון והידע הרב, אשר נצבר במשרדינו במהלך השנים, מאפשר לנו את היכולת הגבוהה להשתלב בשלבי הפרויקט השונים.
אנו מחויבים לניהול מיטבי ויעיל של הפרויקט עבור לקוחותינו.

בין שירותי המשרד לתחום ניהול הפרויקטים:

  • ניהול אינטגרציה לפרויקט: חיבור בין כל הגורמים הנוגעים בפרויקט לעבודה אינטגרטיבית ומשותפת. התהליך כולל סקירת כל פרטי התוכניות, הגדרת יעדים וסדרי עדיפויות, ניהול ושליטה על התהליך, קבלת החלטות לגבי המשאבים, המאמצים, הסיכונים והבעיות הפוטנציאליות, טיפול ותיאום העבודה והשלמת הפרויקט באופן מוצלח התואם את דרישות לקוח.
  • ניהול וליווי ביצוע: תכולה, זמנים, תקציב וכ"א:
  • ניהול התכולה מאפשר זיהוי ואפיון כללי ומפורט של המוצרים הנדרשים, תוך שימת דגש על צרכי ורצונות הלקוח. כמו כן, מנוהל תהליך אימות ובקרה של התכולה, על-מנת לוודא כי הפרויקט יושלם באיכות הנדרשת וברמה הגבוהה ביותר.
  • ניהול הזמן בפרויקט כולל את התהליכים הדרושים להשלמת הפרויקט בזמן שנקבע, תוך מתן תכנון ומענה לשינויים צפויים ובלתי צפויים בלוחות-הזמנים .
  • ניהול העלויות בפרויקט כולל את כלל הפעולות העוסקות בתכנון, אומדן, תקצוב ובקרת עלויות הפרויקט, והשלמתו במסגרת התקציב המאושר.

את עבודתם של מנהלי הפרויקטים מלווה לאורך כל הדרך צוות מיומן. צוות הליווי אחראי על: הגשת מכרזים, ניהול שלבי התכנון, הזמנות, תקציב לפרויקט ועל כל תחום אחר הקשור להוצאת הפרויקט לפועל.

  • ניהול התקשורת עם קבלני הביצוע ודיווחים מהשטח: ניהול התקשורת מבטיח את יצירתו, איסופו, הפצתו ואחסונו של המידע בפרויקט. תהליך זה מהווה בסיס לקשר בין הגורמים המעורבים בפרויקט לבין המידע העובר בו והינו חיוני לתקשורת מוצלחת, תוך יצירת פלטפורמה יעילה להעברת מידע וידע בין הגופים השונים. התהליך כולל גם עדכון בזמן אמת לאורך כל הפרויקט, דיווחים ממפקח-הבניה, תמונות מהאתר, דיווח על התקדמות והערות שונות.
  • ניהול סיכונים: ניהול מקצועי של הסיכונים יכול להפחית במידה ניכרת את החשש מסטיות עלות, זמן, תכולה ואיכות. ניהול הסיכונים כולל את התהליכים העוסקים בתכנון ניהול הסיכונים, זיהויים, ניתוחם, מתן מענה לסיכונים, מעקב אחריהם ובקרתם. מטרת ניהול הסיכונים היא להפחית את ההסתברות וההשלכות של אירועים העלולים לפגוע בפרויקט.
  • ניהול הרכש: ניהול רכש כולל ניהול חוזים והתקשרויות עם קבלני ביצוע, בקרת שינויים, הזמנות קנייה וניהול התחייבויות חוזיות. חברתנו מנהלת את תחום הרכש תוך שימת דגש על עמידה באיכות, בתקציב ובזמני הפרויקט, בהתאם להתחייבויות החוזיות ולדרישות הלקוח.