הבטחת-איכות

אנו מאמינים בעבודה משולבת בה תכנית הבטחת-איכות מגדירה את שיטות ותקני העבודה לביצוע פרויקט איכותי, תוך יעילות אופטימלית ותקציב מדויק, וזאת על-מנת לחסוך תקלות והוצאות מיותרות לטובת מזמין העבודה.
החברה פועלת לעבודה באיכות הנדרשת לקבלת פרויקט איכותי לאורך שנים, ועד לשביעות רצונו המלאה של הלקוח .
שירותי הבטחת-איכות ניתנים למזמיני העבודות וכוללים בין היתר:

  • ליווי בתקנים ותכניות-עבודה להבטחת-איכות הפרויקט: עבודה לפי תקני ISO 9001, אישורי תכנית בקרת-איכות ונהלי העבודה, ישיבות איכות ומבדקי איכות.
  • ייעוץ: ייעוץ בקביעת סטנדרטים אחידים לביצוע הפרויקט והדרכת הצוות המקצועי כיצד לעמוד בסטנדרטים אלו. השירות ניתן על ידי מהנדסים מומחים ומנוסים בתחום.