פרויקטים שונים

ניהול הביצוע ופיקוח על פרויקטים שונים במושבים
אדריכלית מיה ארדל מאיק –  קישור לאתר

 

1
1
1-1
1-1
1-2
1-2
2-2
2-2
2-3
2-3
2-4
2-4
2-5
2-5
3
3
4-1
4-1
4-2
4-2
5
5
6
6
6-1
6-1
6-2
6-2
8
8
10
10