אשכול גנים

אשכול גני ילדים – כפר שמריהו
מתחם שישה גני ילדים, לרבות תשתיות ופיתוח – 1200 מ"ר בנוי / 13 דונם
ניהול התכנון, תאום הביצוע ופיקוח צמוד בכל שלבי הביצוע.

* לקריאת הכתבה שפורסמה באתר XNET על הפרויקט – קישור

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
12-1
12-1
13
13
14
14
15
15